Projekt ThreeT

Logo projektu Thematic Trail Trigger (ThreeT)

Ścieżki tematyczne promujące ekoturystykę – Thematic Trail Trigger (ThreeT)

Każdy region, miasto czy wieś posiadają atrakcje, które mogą przyciągnąć zarówno przyjezdnych, jak i mieszkańców. Miejsca te warto zidentyfikować oraz zapewnić im odpowiednią promocję, dojazd i informację na ich temat, tak, aby mogły się stać kapitałem, który daje nowe miejsca pracy i przynosi zyski dla regionu.

 

Sposobem na podniesienie atrakcyjności turystycznej mało znanych do tej pory lokalizacji jest tworzenie i rozwój szlaków i ścieżek turystycznych. Dzięki nim miejscowości, zabytki czy skarby natury są po pierwsze lepiej oznaczone i dostępne dla zwiedzających, po drugie zaś – więcej wiadomo o tamtejszych atrakcjach.

 

Z takim założeniem Województwo Kujawsko – Pomorskie przystąpiło do projektu ThreeT (Thematic Trail Trigger), realizowanego w ramach programu INTERREG Europa. Najważniejsze korzyści, których oczekujemy po projekcie to:

 • zwiększony ruch turystyczny
 • poprawa konkurencyjności na rynku turystycznym
 • promowanie edukacji i poszanowania dziedzictwa naturalnego
 • rozwój sieci szlaków turystycznych i ich intermodalności, zwłaszcza w zakresie mobilności ekologicznej
 • łatwiejszy dostęp do cennych, lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych
 • korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych związane z rozwojem przedsiębiorczości (nowe miejsca pracy). 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje osiągnąć te cele dzięki stworzeniu koncepcji tematycznych pętli rowerowych w parkach krajobrazowych. Oferta ta będzie skierowana do użytkowników o różnych zainteresowaniach i potrzebach: MTB (mountain terrain bike), kolarstwo szosowe, turystyka rodzinna).

 

Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego Europy oraz interesariusze lokalni, reprezentujący organizacje turystyczne, parki krajobrazowe, instytucje kultury. Dzięki swoim kompetencjom zaangażowane instytucje z ośmiu różnych krajów mogą kreować priorytety polityki regionalnej w dziedzinie turystyki, transportu i ochrony zasobów przyrodniczych.

Partnerzy Projektu:                                                       .

 1. Prowincja Livorno (Włochy)
 2. Region Toskania (Włochy)
 3. Rada Regionu Centralnej Finlandii (Finlandia)
 4. Urząd ds. Planowania (Malta)
 5. Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska)
 6. Rząd Lokalny Wyspy Teneryfa (Hiszpania)
 7. Rada Okręgu Brasov (Rumunia)
 8. Urząd samorządowy Komitatu Vas (Węgry)
 9. Regionalny Zarząd Centralny Hessen (Niemcy)

 

Okres trwania: 1.06.2018 – 1.12.2022
Budżet (Województwo Kujawsko-Pomorskie): 186,276.00 Euro

 

Szczegółowe informacje o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/threet/
https://www.facebook.com/ThreetProjectIE/

 

Information in English:

https://www.interregeurope.eu/threet/

https://www.facebook.com/ThreetProjectIE/