Projekt ThreeT

Brodnicki Park Krajobrazowy fot.Andrzej Goinski
Brodnicki Park Krajobrazowy fot.Andrzej Goinski

Pierwszy etap opracowania koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu ThreeT został zrealizowany

Od dniach od 13 do 23 lipca 2020 roku w ramach projektu ThreeT przeprowadzono wizje lokalne we wszystkich parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wizje te są elementem zadania „Opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystyki aktywnej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej) na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”. W pracach terenowych uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy zadania, firmy IT Master, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku oraz gospodarze – pracownicy parków krajobrazowych. Spotkania odbywały się w warunkach zagrożenia epidemicznego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a większość prac odbywała się w terenie.

 

Efektem realizacji tego projektu będzie opracowanie szeregu rekomendacji dla rozwoju turystyki rowerowej w tych cennych przyrodniczo i kulturowo częściach regionu. Wizje potwierdziły bardzo duży potencjał turystyki rowerowej w parkach krajobrazowych, jak też duże potrzeby inwestycyjne w tym zakresie. Szczególnie duże znaczenie ma to w sytuacji, gdy tak wielu turystów w związku z pandemią COVID-19 wybrało wypoczynek krajowy, w tym w pobliżu miejsca zamieszkania. Parki krajobrazowe stanowią bowiem naturalne zaplecze rekreacyjne i wypoczynkowe mieszkańców województwa, w tym dużych miast regionu. Samorząd województwa planuje w oparciu o opracowane rekomendacje przygotować narzędzia wsparcia rozwoju infrastruktury i oferty rowerowej w przyszłej perspektywie unijnej. Pozwoli to w przyszłości utworzyć nowe i zmodernizować istniejące trasy rowerowe na terenie parków krajobrazowych. Inwestycje te będą podstawą rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych, stanowiących uzupełnienie długodystansowych tras rowerowych, przebiegających przez województwo, jak Wiślana Trasa Rowerowa oraz trasy EuroVelo 2 i 9.

 

Opracowała: Katarzyna Rzemykowska

 

28 lipca 2020 r.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiBrodnicki Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiBrodnicki Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek Zdrojewskibrodnicki park krajobrazowy fot.Andrzej Goinskibrodnicki park krajobrazowy fot.Andrzej Goinskigorzno park krajobrazowy fot. Andrzej GoinskiGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiSZUMNY ZDROJ FOT.ANDRZEJ GOINSKITucholski Park Krajobrazowy - wizja lokalna fot. Jacek ZdrojewskiBrodnicki Park Krajobrazowy fot.Andrzej Goinski