Współpraca Międzynarodowa

Ziemia Bydgoska w Brazylii
Ziemia Bydgoska w Brazylii

Zespół „Ziemia Bydgoska” w Brazylii

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” odniósł ogromny sukces podczas swoich występów w Brazylii, których głównym celem była promocja polskiego folkloru i województwa kujawsko-pomorskiego. Tancerze zostali zaproszeni do Brazylii przez Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”, który od 90 lat kultywuje polski folklor.

 

Najważniejszym wydarzeniem artystycznym z udziałem bydgoskiego zespołu, był Festiwal Folklorystyczny i Etniczny, który odbył się w pięknym gmachu Teatru Guaiera w Kurytybie.

Przed trzema tysiącami widzów wystąpiły także zespoły „Wisła”, „Wiosna” i „Junak”.

„Ziemia Bydgoska” stworzyła możliwość „dotknięcia żywego polskiego folkloru” również podczas koncertów w Prudentopolis i Sao Mateus do Sul. W trakcie koncertu w Prudentopolis, mieście zamieszkanym przez dużą grupę mieszkańców pochodzenia polskiego i ukraińskiego, zespół oprócz repertuaru polskiego wykonał kilka pieśni ukraińskich, podkreślając wspólne elementy historii obu narodów. W Sao Mateus do Sul, nasi artyści wspólnie z Polonijnym Zespołem Pieśni i Tańca „KAROLINKA” wykonali Poloneza i zaśpiewali Marsz Polonia. Wszystkie koncerty zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem, a publiczność nagrodziła artystów owacjami na stająco.

Dodatkowymi punktami pobytu były występy zespołu podczas niedzielnej liturgii, która odbywała się na prywatnej farmie koło Campo Largo oraz spotkanie z konsulem RP, Panem Markiem Makowskim.

Projekt adresowany do brazylijskiej Polonii przyczynił się również do wzmocnienia postaw patriotycznych wśród młodzieży zespołu. Dzięki spotkaniom z rówieśnikami z zespołów polonijnych z różnych zakątków świata mieli oni szansę doświadczać innych odsłon patriotyzmu oraz uczestniczyć w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej kultury wśród społeczności, których korzenie polskie sięgają często kilku pokoleń wstecz.

 

Występy zespołu były realizowane i dofinansowane w ramach projekt pn. ”Kto Ty jesteś …Polak mały” zgłoszonego do programu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami”. Zespół otrzymał także wsparcie finansowe od Samorządu Województwa.

 

Katarzyna Dwórznik

Biuro Współpracy Zagranicznej

 

Ziemia Bydgoska w BrazyliiZiemia Bydgoska w BrazyliiZiemia Bydgoska w BrazyliiZiemia Bydgoska w BrazyliiZiemia Bydgoska w BrazyliiZiemia Bydgoska w BrazyliiZiemia Bydgoska w Brazylii