Współpraca Międzynarodowa

Województwo Kujawsko-Pomorskie na Międzynarodowej Konferencji „NEO-BFHI”

W dniach 19-20 maja 2015 w miejscowości Uppsala w Szwecji odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Neo Baby Friendly Hospital Initiative” („NEO-BHFI”), w której uczestniczyła reprezentująca Województwo Kujawsko-Pomorskie, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Fundację Bank Mleka Kobiecego Pani Urszula Bernatowicz-Łojko. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Fundacja Bank Mleka Kobiecego wspólnie od 2013 roku realizują program „Mamy mleko dla Wcześniaka w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Główne założenia tego programu to opieka ukierunkowana na rodzinę, upowszechnianie karmienia piersią chorych i przedwcześnie urodzonych noworodków oraz zapewnienie tym dzieciom kontynuacji wielodyscyplinarnej, specjalistycznej opieki po wypisie ze szpitala.

 

Tematem Konferencji „NEO-BFHI” była ekspansja idei „Szpitala Przyjaznego Dziecku” na szpitale, w których przebywają chore noworodki i wcześniaki. W tym, na oddziały neonatologiczne oraz intensywnej opieki neonatologicznej.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób (głównie lekarzy neonatologów, pielęgniarki, położne, jak też krajowych i lokalnych organizatorów opieki medycznej nad matką i dzieckiem) z różnych krajów i kontynentów świata.

W ramach Konferencji przedstawione zostały założenia i zasady wdrażania programu NEO-BHFI jak i korzystne (wczesne i odległe) efekty stosowania praktyk, które zostały zarekomendowane do tego programu. Wskazano na pozytywne efekty ich stosowania, zarówno zdrowotne dla społeczeństwa, jak też ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej. Podczas Konferencji Pani Urszula Bernatowicz-Łojko przedstawiła wyniki realizacji  w/w programu w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Spośród 60 zgłoszonych z wielu krajów świata prac prezentacja WSzZ w Toruniu pt. „Wdrożenie na oddziale neonatologicznym procedury dokarmiania mlekiem kobiecym dawczyń – korzyści dla zdrowia wcześniaków oraz efekty ekonomiczne szpitala” spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji. Druga prezentacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Czy kobieta karmiąca piersią ponad rok może być dawczynią mleka dla wcześniaka?” zostało uhonorowane przez jury trzecią nagrodą w konkursie na najciekawsze doniesienie
w Sesji Plakatowej.

 

Pani Urszula Bernatowicz-Łojko była jedyną reprezentantką Polski na Konferencji
w Szwecji. Podczas konferencji spotkało ją olbrzymie wyróżnienie, gdyż otrzymała oficjalne zaproszenie do komitetu sterującego udział w pracach Międzynarodowej Grupy Referencyjnej zajmującej się wdrażaniem NEO BFHI na świecie, które oficjalnie zostało przez nią przyjęte.

 

Liczne spotkania i dyskusje stanowiły doskonałą okazję do promocji profilaktyki zdrowotnej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, jak i walorów turystycznych, przyrodniczych oraz rekreacyjnych Regionu Pomorza
i Kujaw.

 

Udział reprezentanta Województwa Kujawsko-Pomorskiego możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Więcej informacji na temat programu Bank Mleka Kobiecego na stronie internetowej:

www.szpital-bielany.torun.pl