Współpraca Międzynarodowa

II Letni Uniwersytet Dyplomacji

II Letni Uniwersytet Dyplomacji

Letni Uniwersytet Dyplomacji to wspólny projekt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polskiego Instytutu Dyplomacji w Warszawie, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Santander Universidades Polska. Przedsięwzięcie, które otrzymało honorowy patronat Ministra Spraw Zagranicznych, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zostało zorganizowane w dniach 29 czerwca – 4 lipca 2015 roku w Bydgoszczy. Letni Uniwersytet Dyplomacji obejmował zajęcia z zakresu dyplomacji publicznej, polskiej polityki zagranicznej oraz protokołu dyplomatycznego. W tym roku w zajęciach wzięli udział studenci z Polski, Węgier i Ukrainy.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie zainteresowania młodych ludzi tematyką dyplomacji oraz przekazanie wiedzy w tym zakresie. Dzięki udziałowi w zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz specjalistów rekomendowanych przez Polski Instytut Dyplomacji uczestnicy uzyskali wiedzę i kompetencje niezbędne przy aplikowaniu o pracę w służbie cywilnej i instytucjach publicznych czy dyplomatycznych.

 

Program Letniego Uniwersytetu Dyplomacji połączył teorię z praktyką, wykładom towarzyszyły spotkania z praktykami dyplomacji, m.in. z gen. Laszlo Szabo, zastępcą dowódcy Sztabu JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych) NATO w Bydgoszczy, a podczas uroczystej kolacji uczestnicy zgłębiali zasady dyplomatycznego savoir-vivre’u. Dzięki spotkaniom z ekspertami, młodzież mogła skonfrontować swoje wyobrażenie o pracy w dyplomacji. Studenci mieli także okazję zapoznać się z historią polskiej dyplomacji podczas wizyty w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego w Bydgoszczy.

 

Podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem samorządu województwa, założeniami polityki zagranicznej regionu, a także z ofertą turystyczną i kulturalną Kujaw i Pomorza. Na zakończenie szkolenia studenci otrzymali certyfikaty.

Katarzyna Dwórznik
Departament Współpracy Międzynarodowej

II Letni Uniwersytet DyplomacjiII Letni Uniwersytet DyplomacjiII Letni Uniwersytet DyplomacjiII Letni Uniwersytet DyplomacjiII Letni Uniwersytet DyplomacjiII Letni Uniwersytet Dyplomacji