Współpraca Międzynarodowa

Logoyp Wisła Cargo 2021

Wisłą popłyną (pełne) kontenery

Na początku kwietnia, Województwo Kujawsko-Pomorskie organizuje pierwszy w historii transport kontenerów, przewożących realny towar, z wykorzystaniem drogi wodnej Wisły. To pilotażowe przedsięwzięcie, które ma na celu sprawdzenie funkcjonalności transportu śródlądowego w łańcuchu dostaw oraz podkreślenie korzyści wynikających z przewozów, wciąż unikalnym w Polsce środkiem transportu.

 

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w międzynarodowym projekcie EMMA Extension (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego), który promuje żeglugę śródlądową i transport multimodalny w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Litwie i Polsce. W ramach pierwszej części projektu Województwo zorganizowało rejs promocyjno-badawczy w 2017 roku oraz opracowało studium lokalizacyjne dla planowanej platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

 

Kontenery zostaną załadowane w Porcie Gdańsk, skąd popłyną do Chełmna, na nabrzeże niedaleko mostu drogowego przez Wisłę. Tam nastąpi przeładunek na ciężarówki, które z kolei przywiozą towary eksportowe z terenu województwa. Załadowana barka wróci na wybrzeże. Cała operacja potrwa ok. 5 dni.  

 

Zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego.

 

 

Logotypy projektu

Bieżące informacje o rejsie dostępne na Kujawsko-Pomorskie Forum Wodne