Współpraca Międzynarodowa

Bory Tucholskie fot. R.Modrzewski
Bory Tucholskie fot. R.Modrzewski

Cisza jako atrakcja turystyczna

W lutym br. Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako jedyne spośród polskich instytucji, uzyskało akceptację Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa do przeprowadzenia projektu pilotażowego na terenie wybranego parku krajobrazowego pn. „Cisza jako atrakcja turystyczna”. Jest to wyjątkowy projekt biorąc pod uwagę jego specyfikę oraz fakt, że wprowadzenie obszarów ciszy do dokumentów planistycznych na szczeblu regionalnym nie było dotychczas stosowane.

 

Głównym rezultatem pilotażu będzie opracowanie mapy akustycznej terenu województwa, a w szczególności parków krajobrazowych, zlokalizowanych na jego terenie, w celu identyfikacji obszarów wolnych od dźwięków pochodzących z działalności człowieka. Mapowanie posłuży wskazaniu obszaru ciszy, w ramach którego powstanie oznakowana ścieżka oraz miejsce wypoczynku. Cisza to także pomysł na nowy produkt turystyczny i biznesowy, a przygotowana metodologia posłuży wykorzystaniu tej koncepcji w innych miejscach regionu.

 

Projekt pilotażowy oparty jest na metodologii dobrej praktyki pn. „Silence as a tourism attraction” zaproponowanej i wdrożonej przez Radę Regionalną Środkowej Finlandii. Przedstawiciele Województwa mieli okazję zapoznać się ze szczegółami ww. wdrożenia podczas wizyty studyjnej w Centralnej Finlandii w czerwcu 2019 roku, a także podczas udziału w warsztatach i sesjach szkoleniowych z udziałem interesariuszy projektu.  Należy podkreślić, że koncepcja ciszy opracowana przez partnera fińskiego odpowiada charakterystyce geograficznej i przyrodniczej województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Według przeprowadzonej analizy na terenie Finlandii Środkowej znajduje się 36 obszarów ciszy, o łącznej powierzchni 157 587 hektarów, co stanowi około 8% powierzchni regionu.  Aby dany obszar mógł zostać uznany jako strefa ciszy, żadne dźwięki pochodzące z działalności człowieka nie mogą przekraczać 35 decybeli, a obszar powinien zajmować co najmniej 50 hektarów.

 

Bogactwo lasów i jezior, liczne obszary chronione w regionie oraz niska gęstość zaludnienia sprzyjają rozwojowi zrównoważonej turystyki i doskonale wpisują się w ideę projektu, jakim jest koncepcja ciszy.

 

 

Opracowała: Katarzyna Rzemykowska

02.03.2021 r.