Współpraca Międzynarodowa

Zespół pałacowo – parkowy w Wieńcu Fot. R. Modrzewski
Zespół pałacowo – parkowy w Wieńcu Fot. R. Modrzewski

Wideokonferencja: Rewitalizacja i zarządzanie parkami historycznymi 27.05.2020 godz. 10:00 – 12:00

„Ogród jest jedną z najwcześniejszych form kształtowania przestrzeni przez człowieka”.

Parki historyczne stanowią istotną część naszego dziedzictwa i odzwierciedlają wartości kultywowane w konkretnym okresie historycznym. W przeciwieństwie do potencjału sąsiednich zamków i pałaców, który jest obecnie dobrze wykorzystany, często pozostają jednak zapomniane i zaniedbane. Ten problem dostrzeżony został przez partnerów projektu HICAPS (Interreg Europa Środkowa), którzy postanowili pomóc w przywróceniu dawnej świetności parków historycznych i otwarciu ich dla ludzi.

 

Podczas konferencji zostanie poruszona problematyka rewitalizacji parków historycznych, podparta najlepszymi rozwiązaniami w Polsce. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu przeanalizowało wszystkie tego typu obiekty na swoim terenie, lecz przede wszystkim skupiło się na zespole pałacowo-parkowym w Wieńcu, gdzie obecnie trwa remont zabytkowych obiektów. W ramach środków Interreg przygotowano koncepcję rewitalizacji parku wraz z wizualizacją przyszłych rozwiązań.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 25 maja 2020 r. na adres d.ossowska@kujawsko-pomorskie.pl