Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg Europe

Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa otwarty

Do 25 stycznia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa.

 

Międzynarodowe konsorcja projektowe zainteresowane współpracą w zakresie innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz transportu zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu.

 

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym i warunkach trzeciego naboru zawarte są w ogłoszeniu o naborze

 

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

 

 

Zapraszamy do udziału w krajowym seminarium informacyjnym, które odbędzie się 10 października 2017 r. w Warszawie. Rejestracja on-line