Współpraca Międzynarodowa

logo Programu Interreg Europa środkowa

Spotkanie na temat programu Interreg Europa Środkowa, 16 maja 2016 w Warszawie

Zaproszenie do udziału spotkaniu kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji, które planują ubiegać się o dofinansowanie w ramach 2. naboru, który zostanie otwarty w drugiej połowie kwietnia br. i potrwa dwa miesiące. Ze wsparcia programu mogą korzystać instytucje publiczne i prywatne posiadające osobowość prawną.

 

Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona w pierwszej połowie kwietnia pod adresem www.europasrodkowa.gov.pl

 

W latach 2014-2020 program Interreg Europa Środkowa wspiera innowacje, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, gospodarkę niskoemisyjną i zrównoważony transport. W każdym projekcie współpracują partnerzy z minimum trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE.

 

Informacje na temat programu Interreg Europa Środkowa, w tym program współpracy czy wzór umowy o dofinansowanie, można znaleźć pod adresem www.interreg-central.eu

 

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest elektronicznie w języku angielskim. Dokumenty w formie papierowej są wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

 

Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat także mieści się w Wiedniu.

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!