Współpraca Międzynarodowa

logo Programu Interreg Europa

Seminarium Programu Interreg Europa – Warszawa 4 kwietnia 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że została otwarta rejestracja na seminarium programu Interreg Europa, dedykowane 2. naborowi wniosków, organizowane przez  Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa. Towarzyszyć  mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

 

Celem seminarium jest przede wszystkim przybliżenie zasad oraz dokumentów, które będą obowiązywały wnioskodawców.

 

Drugi nabór wniosków Programu Interreg Europa będzie otwarty w terminie 5 kwietnia – 13 maja 2016 r.

 

Program Interreg Europa dąży do poprawy polityk i programów rozwoju regionalnego.  W programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną. Na seminarium będą mile widziani przedstawicieli władz publicznych wszystkich szczebli, z akcentem na władze regionalne, jak również  instytucje, które współpracując z JST, mają wpływ na kształtowanie dokumentów tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach samorządu (agencje rozwoju, państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty, instytucje otoczenia biznesu itp.).

 

Priorytety w Programie Interreg Europa:

 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych z infrastrukturą badań i innowacji i podnoszeniem zdolności, szczególnie w ramach Strategii Inteligentnych Specjalizacji.
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT wspierających wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące działalność w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej specjalizacji” i szans innowacyjnych.

 

 1. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
 2.  

  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT wspierających MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

 

 1. Gospodarka niskoemisyjna
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną

 

 1. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
  • Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.

 

Zasady realizacji projektu:

 

Dwa etapy wdrażania

Etap 1

Poświęcony wymianie doświadczeń w zakresie polityk oraz przygotowaniom do wdrożenia wniosków ze współpracy (plan działania).

Etap 2

Poświęcony monitorowaniu realizacji każdego z planów działania.

 

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod adresem: https://europasrodkowa.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy !!!