Współpraca Międzynarodowa

projekt Connecticut Connect grupa

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Connecticut (USA)

Celem realizacji projektu „Connecticut Connect – Bliżej tradycji, bliżej Polski” było przybliżenie kultury narodowej Polski, Polonii zamieszkującej Stany Zjednoczone oraz podniesienie świadomości mieszkańców USA w zakresie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Regionu Pomorza i Kujaw oraz jego walorów turystycznych i przyrodniczych. Na terenie Stanu Connecticut znajdują się dwa duże ośrodki polonijne Bridgeport i New Britain, na terenie których działają instytucje polonijne i ośrodki kultury, co świadczy o dużym zainteresowaniu tradycją i kulturą Polski.

 

Projekt polegał na organizacji w terminie 17 – 29 września 2015 roku występów Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, warsztatów tanecznych i wokalnych oraz wykładów poświęconych tradycji polskiej. W jego realizację zaangażowani byli m. in. członkowie kapeli ludowej, chóru, tancerze i nauczyciele tańca. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”    wziął również udział w III Międzynarodowym Festiwalu – Ansonia Festival.

Realizacja projektu przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni pomiędzy młodzieżą polonijna a polską, wzrosło również zainteresowanie polską tradycją i kulturą.

 

Spotkania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Polonią amerykańską stanowiły doskonałą okazję do promocji Regionu Pomorza i Kujaw poprzez prezentację filmu promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dystrybucję materiałów drukowanych promujących walory turystyczne, gospodarcze i przyrodnicze regionu.

 

Connecticut Connect warsztatyConnecticut Connect występprojekt Connecticut Connect grupaprojekt Connecticut Connect parafiaprojekt Connecticut Connect Ziemia Bydgoska