Współpraca Międzynarodowa

Gupa Debata Promocja Polski za granicą

Debata „Promocja Polski za granicą”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 października 2015 roku zorganizował debatę pt. „Kierunki Promocji Polski z perspektywy województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia  biznesu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, aby przedyskutować założenia nowej strategii promocji Polski za granicą.

Debata składała się z dwóch części: pierwszej, dyskusji panelowej podczas której podkreślono, że w działania związane z planowaniem strategii promocyjnej należy szerzej włączać m.in.: środowiska biznesowe i naukowe z poszczególnych województw.

Z kolei w drugiej części spotkania przeprowadzono warsztaty, których celem było zebranie opinii o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez instytucje centralne w zakresie promocji Polski za granicą.

 

Marka Polski Debata Promocja Polski za granicąPrezydium Debata Promocja Polski za granicąWarsztaty Promocja Polski za granicą