Współpraca Międzynarodowa

Konferencja „Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? Przykłady dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Agata Mazurek
Konferencja „Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? Przykłady dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Agata Mazurek

Projekty międzynarodowe – szansą na szybszy rozwój regionu

W Młynach Rothera w Bydgoszczy, 14 lutego 2023 r., odbyła się konferencja pn. „Do czego są zdolne projekty międzynarodowe”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

 

Podczas konferencji mówiono o aktualnej ofercie programów INTERREG (Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego) dostępnych dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wybranych programach Komisji Europejskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wieloma przykładami projektów międzynarodowych, zrealizowanych w latach ubiegłych w naszym regionie, w zakresie m.in. gospodarki wodnej, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami czy opieki zdrowotnej. Ich rezultaty, często o charakterze innowacyjnym, są ogólnodostępne i służą przygotowaniu wdrożeń w samorządach i firmach regionalnych.

 

Udział w przedsięwzięciach międzynarodowych jest doskonałą okazją do poszerzania sieci kontaktów w celu np. rozwiązywania bieżących problemów czy pozyskiwania nowych partnerów do projektów. To także inwestycja w kompetentne kadry w wielu obszarach tematycznych, które nabywają bezcenne doświadczenie i umiejętności podczas wieloletniej współpracy.