Współpraca Międzynarodowa

Programy EWT 2014-2020 w Toruniu

Programy EWT 2014-2020 w Toruniu

W dniu 17 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjne nt. programów EWT 2014-2020: INTERREG Region Morza Bałtyckiego, INTERREG Europa Środkowa i INTERREG EUROPA, zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Spotkanie miało charakter informacyjny. Jego celem było zaprezentowanie korzyści udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych. Poruszona tematyka EWT i RPO pokazała, że dzięki uczestnictwu w projektach transnarodowych i międzyregionalnych można przygotować pełnowartościowe projekty regionalne.