Współpraca Międzynarodowa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie. Między Tradycją a Współczesnością”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie. Między Tradycją a Współczesnością”

W dniach 19-20 marca 2015 roku, w Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie. Między Tradycją a Współczesnością”, którego współorganizatorami było Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Niniejsza konferencja jest jedyną w Polsce cykliczną konferencją poświęconą literaturom orientalnym oraz orientalnym wątkom w literaturze zachodniej, która zgromadziła najwybitniejszych przedstawicieli polskiej orientalistyki. Pojawili się naukowcy ze wszystkich polskich ośrodków orientalistycznych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauk orientalnych. m.in. japonistkę dr hab. Iwonę Kordzińską-Naworcką, koreanistkę dr hab. Ewę Rynarzewską, indolożkę dr hab. Iwonę Milecką, arabistkę prof. Arzu Sadykhovą i wielu innych uznanych naukowców z kraju z zagranicy. Swoje wystąpienia plenarne mieli również sinolodzy, turkolodzy, iraniści, romaniści, poloniści, a także specjaliści w wąskich dziedzinach reprezentujących np. buddyzm czy teatr indonezyjski. 

 

Podczas obrad poruszona została zróżnicowana problematyka, poczynając od zagadnień teoretycznych w zakresie literaturoznawstwa i translatoryki, poprzez wyniki różnego typu badań i analiz literackich wraz z ich implikacjami dla percepcji piśmiennictwa orientalnego w Polsce, Europie i na świecie, po polskie przekłady dzieł orientalnych.

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Rzemykowska

Departament Współpracy Międzynarodowej

Wydział Współpracy Zagranicznej