Współpraca Międzynarodowa

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

W dniach 8-13 maja 2015 roku, uczniowie z Gimnazjum im. Błogosławionej Juty w Głuchowie gościli rówieśników z Geschwister – Schol Gymnasium w Sangerhausen w Niemczech.

Wymiana uczniowska została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w ramach projektu „Pomagać innym”.  Głównym powodem jej realizacji stała się postać Błogosławionej Juty, patronki szkoły w Głuchowie, której historia wiąże się z okolicą Chełmży, do której przywędrowała z miejscowości Sangerhausen w Niemczech około roku 1256.

 

Celem wymiany szkolnej było ugruntowanie wiedzy na temat życia i działalności Bł. Juty, uwrażliwienie młodzieży na los ubogich i niepełnosprawnych, podniesienie sprawności językowej, wymiana spostrzeżeń na temat życia codziennego różnych społeczności, pogłębienie wiedzy historycznej na temat województwa kujawsko-pomorskiego, zawiązanie przyjaźni polsko-niemieckiej oraz wymiana doświadczeń.

 

W ramach projektu, uczniowie wzięli udział, między innymi, w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, warsztatach pieczenia piernika w Domu Kopernika, zajęciach integracyjnych, zwiedzaniu Fortu IV, pielgrzymce pieszej z Chełmży do sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach, wycieczce do Chełmna oraz wielu innych aktywnościach.