Współpraca Międzynarodowa

Budynek pasywny w Bydgoszczy - projekt CEC5

Interreg na żywo – Budynek pasywny w Bydgoszczy – projekt CEC5.

Na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy funkcjonuje Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Budynek zaprojektowano tak, by spełniał międzynarodowe kryteria oceny budynków pasywnych i był jednocześnie centrum dydaktycznym. Budynek o powierzchni użytkowej 367,26 m2  ma być funkcjonującym przykładem prawidłowych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

 
Miasto Bydgoszcz wybudowało Centrum dzięki realizacji projektu unijnego o akronimie CEC5 pn. „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.
 
Centrum Demonstracyjne OZE zlokalizowano przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, który kształci uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz innych poszukiwanych na rynku pracy zawodach np. mechatronik, mechanik CNC i tworzyw sztucznych, elektryk.
 
W związku z dydaktycznym charakterem budynku, ZSM nr 2 umożliwia jego zwiedzanie osobom zainteresowanym, a także organizację spotkań poświęconych tematyce OZE i budownictwa energooszczędnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrekcją szkoły (tel. 697912524).
 
 

W ramach cyklu artykułów „Interreg na żywo” przedstawiamy ciekawe i praktyczne rezultaty projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zrealizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak i innych polskich regionów.