Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Europejski Projekt REGIOSTARS 2023

Polscy Beneficjenci Wśród Finalistów Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Europejski Projekt REGIOSTARS 2023

W tegorocznej edycji konkursu na najbardziej innowacyjny europejski projekt, aplikanci zaskoczyli swoim zaangażowaniem, składając rekordową liczbę aż 228 wniosków! Spośród nich jury z zadowoleniem wybrało 30 najlepszych projektów spośród 6 kategorii. Cieszymy się, że wśród tych utalentowanych finalistów znalazły się projekty z programów Interreg, z udziałem polskich beneficjentów.

 

Warto wspomnieć, że kategorie konkursowe obejmują różnorodne aspekty innowacji w projektach:

Konkurencyjna i inteligentna Europa

Zielona Europa

Europa połączona

Europa społeczna i inkluzywna

Europa bliżej obywateli

Temat roku: Europejski Rok Umiejętności 2023

 

W kategorii „Europa społeczna i inkluzywna”, finalistą został projekt TouchingThePast Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym, który otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – (Białoruś) – Ukraina. Partnerami tego przedsięwzięcia są Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka. Dzięki działaniom w ramach projektu, osoby niewidome i słabowidzące miały możliwość poznania najważniejszych zabytków i eksponatów muzealnych w Lublinie i Ivano-Frankivsku. Wykorzystano innowacyjne metody, takie jak modele 3-D, grafiki dotykowe i audiodeskrypcje. Ponadto, uczestnicy projektu brali udział w warsztatach przygotowujących ich do poznania dzieł sztuki, a także w specjalnie zaplanowanych wycieczkach pod opieką przewodników miejskich.

 

W kolejnej kategorii, „Zielona Europa”, dwa projekty Interreg z polskim udziałem osiągnęły finał. Pierwszym z nich jest Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry” (Green Screen). Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z programu Interreg Europa. Współpracujący z nim polski partner to Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było dzielenie się dobrymi praktykami oraz promowanie zrównoważonej produkcji w świecie filmowym. Dwa zaplanowane pilotaże to Londyński projekt „Grid”, który dostarcza odnawialną energię do produkcji, oraz „Eureka” – elektroniczne narzędzie pomagające europejskiemu przemysłowi lepiej zrozumieć i ocenić wpływ produkcji filmowej na środowisko.

 

Drugim projektem z kategorii „Zielona Europa” jest Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas” (NonHazCity) z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, a polskimi partnerami przedsięwzięcia są miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański i Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Współczynnik zanieczyszczenia substancjami chemicznymi w wodach powierzchniowych UE wynosi aż 62%, a połowa tych zanieczyszczeń pochodzi z obszarów miejskich. Projekt NonHazCity skupiał się na zaprojektowaniu kompleksowego pakietu miejskiej detoksykacji, który obejmuje plany działań chemicznych dla miast, materiały informacyjne dla przedsiębiorców oraz szkolenia dla mieszkańców w zakresie używania preparatów chemicznych w swoich domach.

 

Wszyscy finaliści będą mieli szansę zaprezentować swoje projekty przed publicznością i jury podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli w dniu 11 października bieżącego roku. Co więcej, publiczność będzie miała możliwość oddania swojego głosu na swój ulubiony projekt za pośrednictwem platformy online konkursu Regiostarsawards, rozpoczynając głosowanie 14 września br.

 

Zwycięzcy, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystości 16 listopada w Ostrawie, w Czechach, otrzymają nagrodę w postaci kampanii komunikacyjnej, promującej ich projekty w regionie.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom! Trzymamy kciuki za naszych polskich reprezentantów i zachęcamy Was do wzięcia udziału w głosowaniu na Wasze ulubione projekty.

 

Warto wspomnieć, że konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem projektodawców w całej Europie. To wspaniała okazja do nagrodzenia i promocji najbardziej innowacyjnych projektów, które mają istotny wpływ na naszą przyszłość.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu REGIOSTARS 2023 oraz stronie Europejskiej Komisji Inforegio

 

Opracowała: Katarzyna Rzemykowska

 

Grafika promocyjna Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Europejski Projekt REGIOSTARS 2023