Współpraca Międzynarodowa

Baner informujący o dacie i godzinie forum w języku angielskim, żródło: www.eusbsr.eu/annualforum2023

Forum SUE RMB

4 i 5 października br., w Rydze, odbędzie się 14 Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Więcej informacji.

 

Czym jest SUE RMB

 

Głównym celem powstałej w 2007 r. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), jest zacieśnienie współpracy państw nadbałtyckich i wykorzystanie potencjału programów UE w odniesieniu m.in. do ochrony środowiska, transportu morskiego czy zrównoważonego rozwoju. Dzięki Strategii możliwe jest wzmocnienie powiązań regionu, wspólne przeciwstawienie się wyzwaniom, jak również udoskonalanie współpracy między Państwami członkowskimi położonymi nad Morzem Bałtyckim, a krajami partnerskimi.

 

Współpraca odbywa się na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

 

Obszary tematyczne SUE RMB

  1. Ochrona Morza
  2. Rozwój połączeń w regionie
  3. Wzrost dobrobytu

 

Strategia posiada również 13 Obszarów Tematycznych i 4 Działania Horyzontalne, w ramach których realizowane są Projekty Flagowe.

 

SUE RMB realizowana jest w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, środków pochodzących z budżetów narodowych oraz środków z międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Realizację SUERMB wspierają głównie Programy współpracy terytorialnej Interreg, przede wszystkim Program Interreg Region Morza Bałtyckiego.