Współpraca Międzynarodowa

Mapa obszaru programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027
Mapa obszaru programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Podsumowanie seminarium informacyjnego na temat 1. naboru projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027

19 stycznia 2022 r. Krajowy Punkt Kontaktowy zorganizował seminarium informacyjne na temat 1. naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

 

Podczas prezentacji przedstawiono:

  • Warunki naboru
  • Cel i zakres tematyczny
  • Instrumenty wspierające wnioskodawców
  • Jak przygotować projekt
  • Finanse projektu

 

Prezentacja za spotkania Prezentacja programu PowerPoint (ewt.gov.pl)

 

W drugiej części spotkania Krajowy Punkt Kontaktowy programu razem z przedstawicielką Centrum Projektów Europejskich – kontrolera krajowego (Centrum Projektów Europejskich (cpe.gov.pl)) – odpowiadali na pytania uczestników.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób.

 

Informacje o programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027 Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)