Współpraca Międzynarodowa

Grafika ilustracyjna

Cyrkularne zarządzanie odpadami

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają na cztery spotkania na temat cyrkularnego zarządzania odpadami – Circular waste management:

 

– 27 stycznia 2022 – Meeting the biowaste challenge

– 3 lutego 2022 – Collection and recycling of plastics

– 10 lutego 2022 – Collection and recycling of WEEE (waste electrical and electronic equipment)

– 17 lutego 2022 – Collection and recycling of C&D (construction and demolition waste)

Eksperci platformy opracowują także tematyczne materiały (w tym na temat ochrony środowiska i zarządzania zasobami): https://www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/

 

Serdecznie zapraszamy !!!