Współpraca Międzynarodowa

logo Interreg Europe

Nowa strona programu Interreg Europe

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europe uruchomił nową stronę internetową. Pod adresem http://www.interregeurope.eu znajdziemy podstawowe informacje nt. programu oraz nabędziemy praktyczną wiedzę służącą przygotowaniu i złożeniu projektu. Przydatnym narzędziem jest baza propozycji projektowych, dzięki której szybko i skutecznie znaleźć można interesującą nas tematykę i dołączyć do grona współpracujących instytucji.

 

Docelowo (2016 r.) na stronie będzie można korzystać z 4 tematycznych platform szkoleniowych. Platformy będą stanowiły ogólnoeuropejski zasób wiedzy na temat polityk związanych z rozwojem regionalnym i posłużą wszystkim zainteresowanym. Więcej informacji na temat platform, zakresu ich działania, można znaleźć w Programie współpracy Interreg Europa (polska, pomocnicza, wersja językowa: http://www.ewt.gov.pl/media/8765/Program_wspolpracy_Interreg_Europa_06052015.pdf