Współpraca Międzynarodowa

Flaga UE

Zaproszenie na seminarium Interreg w Warszawie 5 listopada br.

5 listopada 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza  na seminarium poświęcone współpracy międzynarodowej w programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa.

 

Spotkanie zaadresowane jest do instytucji, które chcą zapoznać się z konkretnymi przykładami działań finansowanych w ramach programów. O swoich doświadczeniach opowiedzą przedstawiciele instytucji uczestniczących w międzynarodowych projektach. Do udziału zaproszone są także osoby, instytucje, które przed planowanymi drugimi naborami wniosków (I-II kwartał 2016) chcą zapoznać się z ofertą programów transnarodowych i międzyregionalnego lub odświeżyć wiedzę na ich temat.

 

Oferowana także będzie możliwość spotkania z Krajowymi Punktami Kontaktowymi, które pomagają w doborze właściwego programu, udzielają informacji na temat wsparcia dla wnioskodawców oraz pomagają w poszukiwaniu partnerów projektowych.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adresem wskazanym podczas rejestracji.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Formularz rejestracji na konferencje znajduje się na stronie programu Interreg Europa Środkowa: https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/395-zaproszenie-na-seminarium-interreg-w-warszawie-5-listopada-br