Współpraca Międzynarodowa

„Kultura w zasięgu 2.0” jako jedna z najlepszych dobrych praktyk projektu Digitourism

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0”, którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie, znalazł się na liście międzynarodowych dobrych praktyk projektu Digitourism (INTERREG Europa). Partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Wysp Kanaryjskich są zainteresowani implementacją projektu w swoich regionach. Rezultaty projektu „Kultura w zasięgu 2.0” stały się w ten sposób wzorcem i punktem odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez inne państwa Europy.

 

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego celem jest zapewnienie turystom i mieszkańcom narzędzi do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych i digitalizacja zasobów instytucji kultury dla przyszłych pokoleń.

 

Dzięki „Kulturze w zasięgu 2.0” instytucje kultury z regionu mogły zdigitalizować swoje cenne zbiory, ocalając od zapomnienia kulturalne dziedzictwo regionu. Teraz zbiory w postaci cyfrowej zostaną przygotowane do publikacji i udostępnione w Internecie. Będzie również możliwość tworzenia m.in.:  interaktywnych wielojęzycznych przewodników po muzealnych wystawach, miejscowościach, szlakach. Interaktywne przewodniki będą dostępne na urządzeniach mobilnych zwiedzających. Wyjątkowe zbiory kultury i dziedzictwa narodowego będzie można obejrzeć również w na wyświetlaczach elektronicznego plakatu Digital Signage, które staną na terenie całego województwa.

 

Projekt Digitourism dotyczący zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w turystyce realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z ośmioma partnerami z Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier, Holandii i Norwegii. W kwietniu br. zorganizowana została wizyta studyjna w naszym regionie, która z uwagi na trwająca pandemię miała charakter zdalny. W trakcie dwóch dni spotkań on-line, zaprezentowane zostały najlepsze dobre praktyki z województwa kujawsko-pomorskiego, które w swoich działaniach wykorzystują technologie VR i AR, a następnie spośród nich wybrane zostały te, które nasi europejscy partnerzy uznali za najbardziej inspirujące i możliwe do przeniesienia w ich regionach. Jedną z wyróżnionych dobrych praktyk został projekt „Kultura w zasięgu 2.0”. Jak podkreślali w swoich wypowiedziach nasi partnerzy, szczególnie interesujący jest aspekt łączenia polityki od strony kulturalnej (zarządzania dziedzictwem kulturowym) z uwzględnieniem wykorzystania cyfryzacji jako czynnika umożliwiającego wykorzystanie dóbr kultury.

 

Projekt Digitourism wdrażany jest w ramach programu Interreg Europa ma na celu poprawę polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Więcej informacji o wyróżnieniu „Kultury w zasięgu 2.0” w specjalnie dedykowanym filmie dostępnym tutaj.