Współpraca Międzynarodowa

Cycling Cities – webinarium nt. mobilności rowerowej w miastach

W dniach 16 i 23 września 2021 r., Platforma Kształcenia Polityk Interreg Europa organizuje dwa kolejne webinaria w ramach serii pn. Cycling Cities. Cykl spotkań  ma na celu zainspirowanie miast i regionów w całej Europie do wdrażania instrumentów polityki, wspierających miejski ruch rowerowy w miastach. Podczas każdego z webinariów zostanie omówiony i szczegółowo wyjaśniony każdy konkretny podtemat w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki z różnych miast europejskich, aby uczynić z roweru główny filar mobilności miejskiej, poprawiając tym samym jakość powietrza i upewniając się, że transport przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i Porozumienia Paryskiego.

 

Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas pierwszego z trzech webinariów Cycling Cities, które odbyły się na początku 2021 r. i dotyczyły planowania strategicznego dla ruchu rowerowego, rozwoju infrastruktury rowerowej oraz polityki mającej na celu zachęcenie większej liczby osób do korzystania z roweru, na najbliższe webinaria zaplanowano omówienie następujących tematów:

Webinarium w dniu 16 września br. będzie poświęcone rowerom towarowym (cargo bikes), przedstawione zostaną wytyczne i inspirujące dobre praktyki dotyczące dekarbonizacji dostaw i codziennych nawyków mobilności ludzi dzięki temu wszechstronnemu i bezemisyjnemu rozwiązaniu.

Webinarium w dniu 23 września br. będzie poświęcone porównaniu kosztów i korzyści z użytkowania rowerów i samochodów. W tym celu zostanie zaprezentowane przez autorów, twórców i użytkowników studium kosztów i korzyści oraz metodologie o dużym znaczeniu dla polityki z Kopenhagi i Wiednia. Możliwość ich powtórzenia zostanie przedyskutowana z wiodącymi ekspertami.

Podczas webinariów będzie możliwość nawiązania kontaktu z ekspertami w dziedzinie czystej mobilności, którzy odpowiedzą na Państwa pytania oraz przedstawią możliwości transferu dobrych praktyk w innych miastach i regionach Europy

Agenda i formularz rejestracyjny dla każdego webinarium dostępne są tutaj:

Miasta rowerowe IV – Rowery towarowe na ostatniej mili 

 Cycling cities IV – Cargo bikes for the last mile

Miasta rowerowe V – Porównanie kosztów i korzyści rowerów i samochodów

Cycling cities V – Cost-benefit comparisons of bicycles v. cars for policy makers

 

Sporządziła: Katarzyna Rzemykowska