Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg

Interreg Europa – postępy wdrażania programu

Wspólny Sekretariat Techniczny programu INTERREG EUROPA uruchomił nową zakładkę na swojej stronie internetowej, przedstawiającą najnowsze fakty dotyczące postępów wdrażania programu.

 

Strona http://www.interregeurope.eu/about-us/facts-and-figures/  jest bezpośrednio połączona z bazą danych o projektach INTERREG EUROPA, toteż prezentuje ona najnowsze, najświeższe informacje.

 

Zapraszamy do korzystania ze strony.