Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Interreg

Interreg Europa: podsumowanie pierwszego naboru wniosków

31 maja zakończył się pierwszy nabór wniosków projektowych w ramach Interreg Europa 2021-2027. W najbliższych tygodniach Wspólny Sekretariat programu poinformuje wnioskodawców o pierwszym etapie oceny – wynikach weryfikacji kwalifikowalności, a następnie dokonana zostanie ocena merytoryczna. Planowana data akceptacji projektowych do realizacji to grudzień 2022 roku.

 

Podsumowanie pierwszego naboru w liczbach:

  • 8 – Liczba tygodni trwania pierwszego naboru wniosków w ramach programu Interreg Europa. Otwarto go 5 kwietnia, a zamknięto 31 maja 2022 r.
  • 134 – Liczba propozycji projektów, które program otrzymał za pośrednictwem portalu Interreg Europa.
  • 1 073 – Liczba partnerów z 780 organizacji ubiegających się o współpracę. Pochodzą one ze wszystkich krajów partnerskich programu Interreg Europa.
  • 1 432 730,50 euro – Średni budżet EFRR na jeden wniosek projektowy.
  • 191 985 880,90 euro – Całkowity budżet EFRR, wynikający ze złożonych wniosków projektowych.

 

W ramach tego naboru Województwo Kujawsko-Pomorskie złożyło akces do 3 projektów, w tym do jednego jako Partner Wiodący, a łączna suma wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 592 486,40 euro.