Współpraca Międzynarodowa

Darmowa grafika Pixabay

Interreg CENTRAL EUROPE – przygotuj się już teraz na pierwszy nabór wniosków w październiku 2021!

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2017 już wkrótce zaoferuje nowe środki na współpracę ponadnarodową. Pierwszy nabór w ramach nowego programu będzie skierowany do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować ponad granicami i będzie wspierał najlepsze pomysły na projekty i partnerstwa.

 

Interreg Europa Środkowa to program finansowania Unii Europejskiej, który inspiruje i wspiera współpracę w zakresie wspólnych wyzwań regionalnych. Program realizowany jest na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

 

Oczekuje się, że nabór zostanie oficjalnie ogłoszony w październiku 2021 roku. Konkretne informacje techniczne i wymagania dotyczące opracowywania projektów, w tym podręcznik programu i formularz wniosku, będą wówczas również dostępne. W zależności od liczby otrzymanych wniosków, decyzja o dofinansowaniu przewidywana jest na jesień 2022 r., a zwycięskie projekty mogłyby rozpocząć swoją działalność wkrótce.

 

Założenia nowego programu Interreg CENRAL EUROPE 2021-2017 określają następujące priorytety i osie działania, w ramach których będzie można składać wnioski:

 

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

 

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4. Ochrona środowiska
2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

 

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w  Europie Środkowej

 

Już teraz zachęcamy do poszukiwań inspiracji na nowe projekty oraz przyszłych partnerów.

Projekt programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (przyjęty przez Grupę Roboczą 24 czerwca br.) dostępny jest TUTAJ.