Współpraca Międzynarodowa

Logotyp programu LIFE 2021

Dzień Informacyjny Programu LIFE 2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2021. Konferencja w formie online będzie inaugurować na poziomie krajowym pierwszy nabór wniosków do programu LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027

 

Webinarium odbędzie się 29 lipca 2021 roku o godz. 10:00

 

Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu. Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pojawią się również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji. Udział w wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

 

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

 

Zobacz Program webinarium: 20210729_program_di_life.pdf (nfosigw.gov.pl)

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza. Webinarium jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: Formularz rejestracyjny na Dzień Informacyjny Programu LIFE 2021 / Formularze (nfosigw.gov.pl)

 

Jednocześnie informujemy, że na przełomie sierpnia i września NFOŚiGW będzie organizować serię 4 spotkań tematycznych w formie online, dedykowanych nowym podprogramom Programu LIFE.

 

Planowany harmonogram wydarzeń dla 4 spotkań tematycznych:

31.08. – webinarium poświęcone Podprogramowi Przyroda i różnorodność biologiczna

03.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

08.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

09.09 – webinarium poświęcone Podprogramowi Przejście na czystą energię

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT