Projekt CARES

Pierwszy Newsletter projektu CARES już dostępny !!!

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu CARES (Interreg Europa) do przeczytania pierwszego numeru newslettera.

 

W tym numerze o:

  • Problemie i wyzwaniach związanych ze starzejącym się społeczeństwem – We are getting older…
  • Nowych rozwiązaniach technologicznych w opiece zdrowotnej – Technology in healthcare
  • Projekcie CARES – A Project that cares…
  • Projekcie Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Kujawsko-Pomorskie Telecare
  • Kim są I jaka jest rola interesariuszy w projektach międzynarodowych – Local Stakeholder Group
  • Duńskiej praktyce na rzecz opieki zdrowotnej – Danish good practice for healthcare

 

Newsletter do pobrania

 

Zapraszamy do śledzenia postępów działań projektu CARES.