Projekt CARES

Spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-Szarszewska
Spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-Szarszewska

Lokalna Grupa Interesariuszy – START !!!

Działania projektu CARES (Teleopieka dla starzejącej się Europy) postępują zgodnie z planem.

 

Pierwsze pomysły i plany na poprawę i promocję teleopieki i telemedycyny w województwie kujawsko-pomorskim pojawiły się podczas pierwszego spotkania lokalnej grupy interesariuszy, które miało miejsce 25 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska medycznego, IT oraz jednostki, które zajmują się szeroko pojętą opieką nad osobami starszymi i z ograniczeniami.

 

To wydarzenie było okazją do zaprezentowania założeń projektu CARES, dobrych praktyk, jakie już istnieją w dziedzinie teleopieki, ale przede wszystkim była to możliwość spotkania i poznania się teoretyków i praktyków, którzy będą merytorycznie wspierać projekt CARES oraz po jego zakończeniu będą „spadkobiercami” nabytej wiedz i doświadczeń, którą będą wdrażać w przyszłości.

 

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu CARES w mediach społecznościowych:

 

Projekt CARES jest współfinansowany ze środków Programu Interreg Europa.

 

Spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-SzarszewskaSpotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Małgorzata Kruk-Szarszewska