Współpraca Międzynarodowa

Inauguracja ToMUN

II edycja ToMUN

W dniach 23-25 września 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. ToMUN. Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży z całego świata debaty na najistotniejsze tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, a także zagadnień politycznych, prawnych i kulturowych.

 

Tematem przewodnim tegorocznych symulacji były zmiany klimatyczne, mi.in. emisja zanieczyszczeń  przez sektor rolnictwa, nowoczesne rozwiązania ekologiczne i technologie, promocja ekologicznej polityki w sektorze energetycznym. Uczestnicy konferencji reprezentujący Luksemburg, Niemcy, Słowację, Węgry, Łotwę, Gliwice, Włocławek i Chełmno, a także delegaci z IV LO, X LO, Gimnazjumi i Liceum Akademickiego oraz I LO w Toruniu przez dwa dni trwania projektu przygotowali wiele rezolucji, zwierających szczegółowe propozycję rozwiązań dla omawianych przez nich problemów. Oficjalnym językiem obrad był język angielski, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w języku mówionym i pisanym. Współpracując w ramach komisji, delegaci jednocześnie mogli rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.

 

Delegaci przyjezdni zakwaterowani byli u rodzin uczniów z Torunia. Dla wielu z nich, szczególnie goszczących uczniów z zagranicy, była to okazja do poznania odmiennej kultury, zwyczajów i przekonań.

 

Podczas zajęć uczniowie – organizatorzy z I LO w Toruniu prowadzili również działania mające na celu promocję kulturalną i turystyczną Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Projekt otrzymał wsparcie finansowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Biuro prasoweInauguracja ToMUNToMUN GrupaToMUN wywiad