Współpraca Międzynarodowa

Park Narodowy Leivonmäki, mapa parku, fot Katarzyna Rzemykowska
Park Narodowy Leivonmäki, mapa parku, fot Katarzyna Rzemykowska

Feel the Silence – Obszary ciszy w Finlandii Centralnej

W dniach 21-23 czerwca 2022 r. delegacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięła udział w wizycie studyjnej do Finlandii Centralnej, w ramach realizacji projektu pilotażowego ThreeT pn. „Obszary ciszy jako atrakcja turystyczna”. W wizycie udział wzięli przedstawiciele Departamentu Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego, Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz przedstawiciel Vision Management & Consulting, koordynatora zewnętrznego projektu pilotażowego.

 

Podczas wizyty delegacja spotkała się z reprezentantami Rady Regionu Finlandii Centralnej, ekspertem ds. zarządzania szlakami turystycznymi w Parku Narodowego Leivonmäki, Selänpohja oraz zarządcami obiektów turystycznych znajdujących się na szlakach turystycznych w strefie ciszy w Nukula. To właśnie doświadczenie Regionu Finlandii Centralnej w zakresie wytyczania obszarów ciszy i budowania produktu turystycznego w oparciu o zasób ciszy był inspiracją dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wzięcia udziału w projekcie pilotażowym w ramach realizacji projektu ThreeT. Pozyskana podczas wizyty studyjnej wiedza zostanie wykorzystana podczas tworzenia podręcznika dla administratorów parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie wytyczania i przygotowania szlaków ciszy w parkach, budowania oferty edukacyjnej i turystycznej oraz promowania obszarów ciszy jako waloru przyrodniczego. Bez wątpienia naturalne krajobrazy dźwiękowe (natural soundscapes) są wskaźnikiem jakości środowiska, ważnym dla zachowania bioróżnorodności, mają istotne znaczenie w kształtowaniu charakteru danego regionu, są też walorem podnoszącym atrakcyjność obszarów oraz miejscem wypoczynku, kontemplacji i spokoju. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako pierwsze w Polsce wdraża projekt pilotażowy promujący ciszę jako atrakcję turystyczną w parkach krajobrazowych, a jego główne działania są następujące:            

  • opracowanie metodyki wyznaczania obszarów ciszy – transfer dobrych praktyk
  • zmapowanie potencjalnych obszarów ciszy w województwie, w tym na terenie parków krajobrazowych
  • opracowanie założeń dla oferty turystycznej i edukacyjnej
  • wyznaczenie i oznakowanie obszarów ciszy w wybranym parku krajobrazowym
  • działania promocyjne
  • opracowanie rekomendacji dla władz lokalnych z zakresu budowy produktu turystycznego
  • uwzględnienie zagadnienia „obszarów ciszy” w strategicznych dokumentach dla regionu

 

Nawiązane w ramach wizyty studyjnej kontakty przyczynią się do dalszej wymiany wiedzy i doświadczeń w rozwijaniu produktu turystycznego w oparciu o zasób jakim jest cisza, a także wspólnemu wypracowywaniu dalszych przedsięwzięć w ramach realizacji projektu.

 

Park Narodowy Leivonmäki, ekspozycja prezentująca proces próchniczy torfowiska w przekroju, fot. Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, tablica informacyjna na szlaku, fot. Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, mapa parku, fot Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, wiata grillowa w punkcie postojowym, fot. Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, punkt grillowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, fot. Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, kompleks postojowy z zapleczem sanitarnym, fot. Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, ścieżka turystyczna na obszarze mszaru , fot. Katarzyna RzemykowskaPark Narodowy Leivonmäki, punkt liczenia turystów pieszych, fot. Rafał ModrzewskiSpotkanie eksperckie w gospodarstwie agroturystycznym Nukula, fot. Rafał ModrzewskiPark Narodowy Leivonmäki, przykładowe oznakowanie szlaku pieszego i narciarstwa biegowego, fot. Rafał ModrzewskiOznakowanie skrótu na szlaku na obszarze ciszy Nukula, fot. Rafał ModrzewskiPrzykład zaadaptowanej chaty z XVIII w. do celów turystycznych, Nukula, fot. Rafał ModrzewskiPrzykład zaadaptowanej chaty z XVIII w. do celów turystycznych, Nukula, fot. Rafał ModrzewskiPark Narodowy Leivonmäki, widok z wieży widokowej na infrastrukturę szlaku na obszarze mszaru, fot. Rafał Modrzewski