Europejska Współpraca Terytorialna

● Regionalny Punkt Kontaktowy – The Regional Contact Point

Urząd Marszałkowski w Toruniu pełni rolę  Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. EWT. To oznacza, iż samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje, ośrodki badawcze i inne podmioty zgłaszając się do nas otrzymają informacje oraz wsparcie w zakresie:

  • dostępnych programów i realizowanych projektów,
  • rozwijania pomysłów i przygotowania aplikacji projektowych,
  • pozyskiwania gotowych propozycji projektowych,
  • spraw finansowych, w tym kwalifikowalności wydatków

Kontakt:
Departament Współpracy Międzynarodowej

Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Rafał Modrzewski – naczelnik wydziału
r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl 
tel. 56 62 18 487

Dorota Olga Olszewska – główny specjalista
d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl 
tel. 56 62 18 505

Bartłomiej Dahm – główny specjalista
d.dahm@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 56 62 18 505
 
Małgorzata Kruk
m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 56 62 18 505
 

 

The Marshal’s Office of Kujawsko-Pomorskie Region plays a part of Regional Contact Point for ETC. 
Here everyone receives information about:

  • Programs and projects;
  • Ideas and project applications preparing;
  • Project proposals;
  • Financing, including eligibility of expenditure.

Contact:
Department of International Co-operation
Division of European Territorial Co-operation

Rafał Modrzewski – Head of Division
Tel. (+48) 56 62 18 487
r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl

Bartłomiej Dahm – Chief Specialist
Tel. (+48) 56 62 18 505
b.dahm@kujawsko-pomorskie.pl

Dorota  Olga Olszewska – Chief Specialist
Tel. (+48) 56 62 18 505
d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

 
Małgorzata Kruk
m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl
tel. (+48) 56 62 18 505