Projekt ThreeT

Spotkanie konsultacyjne z kluczowymi interesariuszami w ramach projektu ThreeT

Spotkanie konsultacyjne z kluczowymi interesariuszami w ramach projektu ThreeT

W ramach realizowanego dalszego etapu projektu ThreeT w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 20 stycznia br. odbyło się w trybie zdalnym spotkanie konsultacyjne dotyczące dalszych prac nad opracowywaniem Planu Działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej, z uwzględnieniem turystyki rowerowej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim. W spotkaniu prowadzonym przez wykonawcę zlecenia firmą Vision & Management Sp. z o.o. udział wzięli uczestnicy wizyt studyjnych z parków krajobrazowych województwa oraz przedstawiciele departamentów Współpracy Międzynarodowej oraz Departamentu Sportu i Turystyki.

 

Spośród ponad 34 interesujących i innowacyjnych rozwiązań (Finlandii, Węgier, Włoch, Niemiec, Malty, Rumunii oraz Hiszpanii) szczegółowo omówionych podczas zdalnych sesji szkoleniowych z ekspertami, zostało wybranych 12 dobrych praktyk, stanowiących bazę do dalszej analizy dotyczącej opracowania Planu Działania. W ramach ww. Planu Działania zakłada się opracowanie rekomendacji dla trzech wdrożeń na terenie parków krajobrazowych: jedno wdrożenie systemowe (dla wielu lub wszystkich parków) oraz dwa wdrożenia szczegółowych, obejmujące teren pojedynczych parków (ew. rozwiązania, nadające się do powielenia w kilku parkach).  Każde wdrożenie ma uwzględniać co najmniej jeden zestaw dobrych praktyk, poznanych przez uczestników projektu ThreeT w czasie wyjazdów studyjnych (GP).

 

Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego grupa ekspercka wyodrębniła następujące dobre praktyki dla opracowania wdrożeń dla parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 

Finlandia:

„Silence as a tourism attraction” – utworzenie stref ciszy (obszarów o głośności <35 DB i powierzchni ponad 50 ha) na terenie których tworzone zostały trasy spacerowe i mała infrastruktura promocjąca zdrowy tryb życia (wellness).

 

„Meijän Polku (Our Path)” – sieć współpracy partnerów publicznych i prywatnych (Ke-HO), działająca w celu promocji zdrowego trybu życia: profilaktyka chorób cywilizacyjnych, rehabilitacja, wellness, wypoczynek na świeżym powietrzu, kontakt z naturą.

 

„Alvar Aalto routes in Jyväskylä region” – kompleksowe podejście do tworzenia marki obszaru (region Jyväskylä) z wykorzystaniem elementu wizerunkowego – w tym przypadku fińskiego architekta/artysty Alvara Aalto. W ramach produktu powstał tematyczny szlak kulturowy (zabytki); Liczne pakiety komercyjne (usługi) powiązane w kompleksowy produkt – wycieczki autokarowe, piesze, stateczkami z przewodnikiem i trasy do samodzielnego przejścia; Lokalne produkty spożywcze, oryginalny design; Wspólny kalendarz imprez wielu podmiotów (skoordynowany czasowo); Operator produktu: Visit Jyväskylä (jednostka promocyjna samorządu).

 

Niemcy:

„Volcano Bike Trail / Vogelsberg Volcano Express” – kompleksowy produkt turystyki rowerowej: trasa rowerowa, noclegi, gastronomia, usługi towarzyszące oraz TRANSPORT (specjalny autobus z przyczepą do przewozu rowerów, rozkład jazdy powiązany z komunikacją kolejową); Kompleksowy marketing i informacja turystyczna (mapy, ślady GPS, aplikacja mobilna).Wykorzystuje infrastrukturę dawnej kolejki wąskotorowej.

 

„River Lahn Trails” – szlak rzeki Lahn, utworzony dzięki współpracy wielu podmiotów, kompleksowo oznakowany oraz atrakcyjny dla rowerzystów. Jest to przykład bardzo atrakcyjnego i kompleksowego produkt turystyczny.

 

Węgry:

„Eco-Adventures of Sam the Squirrel” – przykład oferty miejscowości uzdrowiskowej dedykowanej dla dzieci i młodzieży. Ciekawe rozwiązania (place zabaw, ścieżki edukacyjne, ścieżka sensoryczna, mała infrastruktura –  oznakowane trasy tematyczne / spacerowe) służąca zabawie i edukacji. Markę szlaku promuje maskotka –  „Wiewiórka Sam” w miejscowości uzdrowiskowej (Bükfürdfő).

 

Włochy:

„A sea of fruits brand” – tematyczny szlak kulinarny, promujący owoce cytrusowe (produkcję, przetwarzanie i marketing owoców – ale wraz z ich oferowaniem turystom jako element produktu turystycznego).

 

 „Val di Cornia Parks Project Parks and Muesums without barriers” – sieć współpracy parków historycznych oraz podmiotów komercyjnych w Toskanii. Obejmuje wiele podmiotów (5 samorządów) i przedsiębiorców, bardzo kompleksowy system współpracy. Praktyka zakłada zarówno promocję turystyczną jak i ochronę oraz badania walorów kulturowych.

 

Malta:

Dingli Heritage Trail & Dingli Mobile App” – przykład kompleksowego działania w ramach współpracy podmiotów lokalnych i samorządu regionalnego. Praktyka obejmuje trasy turystyczne wraz z kompleksową informacją (aplikacja mobilna). Ponadto modelowe rozwiązaniem jest utworzona restauracja działająca jednocześnie jako centrum obsługi ruchu turystycznego w obszarze cennym przyrodniczo, która jest przyjazna środowisku – np. poprzez wygaszanie oświetlenia w nocy (ochrona zwierząt oraz ograniczenie zanieczyszczania światłem w celu ochrony siedlisk dzikich ptaków).

 

Rumunia:

Eco-Touristic trail network in Poarta Carpatilor” – praktyka dotyczy zagospodarowania turystycznego obszaru podgórskiego. Sieć szlaków turystycznych, zarządzanych kompleksowo, starannie oznakowanych z uwzględnianiem lokalnej specyfiki i zagospodarowania. Szlaki planowane z zastosowaniem narzędzi GIS. Utrzymanie trasy z udziałem społeczności lokalnej – NGO i wolontariuszy, współfinansowane przez samorządy lokalne. Spore zaangażowanie partnerów prywatnych (branża turystyczna, usługi dla turystów). Szlaki mają swoiste „bramy” (miejsca węzłowe), które pozwalają organizować ruch turystyczny. Proponowane szlaki są tematyczne  (tj. każdy z nich ma swój motyw przewodni – np. ufortyfikowane kościoły) a także dedykowane są określonemu odbiorcy (np. rowerzyście, rodzinom, doświadczonym wędrowcom).

 

Hiszpania:

Anaga – Trail of senses” – trasa turystyczna na Teneryfie, która została zaprojektowana jako ścieżka sensoryczna (szlak zmysłów) z infrastrukturą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (w tym poruszająca się na wózkach inwalidzkich).

 

 

Sporządziła:

 

Katarzyna Rzemykowska

 

25 stycznia 2021 r.