Projekt Eco-Cicle

spotkanie dot. Eurovelo w ramach projektu Eco-Cicle
spotkanie dot. Eurovelo w ramach projektu Eco-Cicle

Konsultacje przebiegu tras rowerowych EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim

W dniu 10 grudnia 2019 r. zorganizowaliśmy konsultacje ws. wyznaczenia przebiegu międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W konsultacjach wzięło udział 38 osób – przedstawiciele urzędów gmin, miast, starostw powiatowych z obszaru potencjalnego przebiegu tras rowerowych. Spotkanie przebiegło wg następującego planu:

  1. Wprowadzenie – przedstawienie działań Departamentu Sportu i Turystyki oraz Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego.
  2. Zasoby i potencjał rozwojowy województwa na obszarze planowanych tras EuroVelo (Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku).
  3. Koncepcja przebiegu EuroVelo nr 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim (wykonawca koncepcji: VISION MANAGEMENT & CONSULTING” Sp. z o.o. w Gdańsku): standardy EuroVelo tras rowerowych, metoda CROW, wstępna propozycja przebiegu tras, dyskusja.

 

Podczas spotkania uzgodniono kluczowe rekomendacje do opracowania przebiegu tras. Rozwój tras EuroVelo powinien być prowadzony tak, aby maksymalnie wykorzystać efekt synergii w zakresie wykreowania regionalnych tras rowerowych (przy uzgodnieniu przebiegu tras między województwami: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim). Szansą na to jest powiązanie EuroVelo 2 ze Szlakiem Piastowski i powiązanie EuroVelo 9 ze szlakiem Doliny Noteci. Ustalono tożsamy przebieg z Wiślaną Trasą Rowerową: dla EuroVelo 9 od granic z województwem pomorskim (okolice Nowego i Grudziądza) do Bydgoszczy, dla EuroVelo 2 od Ciechocinka lub od Włocławka do granicy z województwem mazowieckim. Wskazano ważne miejscowości, które należy uwzględnić przy planowaniu tras: Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek, Włocławek, Dobre, Kruszwica, Biskupin, Żnin.

 

Bardzo pomocne były materiały udostępnione przez przedstawicieli urzędu miasta Żnina, uprzednio wypracowane podczas lokalnych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, a także informacje z lokalnych konsultacji zorganizowane w tym samym dniu przez przedstawicieli urzędu miasta Bydgoszczy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 

Organizatorem konsultacji był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki oraz Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego w ramach realizacji projektu Eco-Cicle programu Interreg Europa.

 

Toruń, 12.12.2019.

 

Katarzyna Rzemykowska

 

spotkanie dot. Eurovelo w ramach projektu Eco-Ciclespotkanie dot. Eurovelo w ramach projektu Eco-Ciclespotkanie dot. Eurovelo w ramach projektu Eco-Cicle