Projekt Eco-Cicle

Spotkanie ekspertów „wewnętrznych” w s. koncepcji przebiegu tras EuroVelo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim, fot. K. Rzemykowska
Spotkanie ekspertów „wewnętrznych” w s. koncepcji przebiegu tras EuroVelo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim, fot. K. Rzemykowska

Notatka ze spotkania ekspertów „wewnętrznych” w s. koncepcji przebiegu tras EuroVelo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się w dniu 05.02.2020 spotkanie konsultacyjne ekspertów dotyczące koncepcji przebiegu międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo 2 i 9 przez województwo kujawsko-pomorskie. Organizatorem spotkania był Departament Sportu i Turystyki. W Spotkaniu wzięło udział 13 osób, w tym: wykonawca koncepcji tras, przedstawiciele departamentów urzędu marszałkowskiego: Sportu i Turystyki, Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Transportu, a także przedstawiciele następujących instytucji: Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

 

Wykonawca koncepcji podsumował etapy swojej pracy i przedstawił opracowaną przez siebie koncepcję, w tym załączniki mapowe, zdjęcia i filmy z audytowanego terenu. Dyskusja dotyczyła sposobu prezentacji danych oraz niektórych odcinków przebiegu tras. Do ponownej weryfikacji zgłoszono przebieg trasy w okolicach Inowrocławia. Odcinki te zostaną sprawdzone przez wykonawcę i w miarę możliwości uwzględnione w koncepcji. Ze względu na obszerny materiał podlegający prezentacji, ustalono, że eksperci prześlą swoje uwagi do koncepcji za pomocą wiadomości e-mail.

 

Końcowy etap prac nad koncepcją obejmuje przekazanie uwag do koncepcji, odniesienie się do nich przez wykonawcę, ewentualną modyfikację koncepcji i końcowy odbiór dzieła.

 

Przygotował: Marek Wiśniewski

 

Spotkanie ekspertów „wewnętrznych” w s. koncepcji przebiegu tras EuroVelo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim, fot. K. Rzemykowska
Spotkanie ekspertów „wewnętrznych” w s. koncepcji przebiegu tras EuroVelo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim, fot. K. Rzemykowska