Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Kluczowym aspektem projektu NICHE jest poznanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach z sektora żywnościowego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie między partnerami projektu. Jednym z działań w ramach projektu było zebranie i opracowanie dobrych praktyk z regionów partnerskich – Good Practice Booklet. A collection of good practices case studies demonstrating innovation In the food industry.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Zbiór dobrych praktyk został opracowany w języku angielskim.

 

Link do opracowania:  http://www.interregeurope.eu/niche/library/

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone