Projekt NICHE

Logo projektu NICHE

Projekt NICHE

Projekt NICHE (Budowanie innowacyjnych łańcuchów wartości w sektorze żywnościowym w regionach) jest współfinansowany w ramach międzyregionalnego programu Interreg Europa.

 

Partnerzy projektu:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego Zachodniej Rumunii – partner wiodący
 • Hrabstwo Donegal – Irlandia
 • Rada Okręgu Derry i Strabane – Zjednoczone Królestwo
 • Rada Regionalna Południowej Ostrobotnii – Finlandia
 • Park Naukowy Tartu – Estonia
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Region Krety – Grecja

 

Koncepcja projektu powstała dzięki zestawieniu podobieństw i potencjału innowacyjnego w regionach partnerskich. Głównymi czynnikami określającymi współpracę regionów są:

 • Znaczenie sektora żywnościowego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu;
 • Podniesienie poziomu badań i innowacji w sektorze żywnościowym opartym na analizach, zawartych w Strategii Badań i Innowacji na rzecz Inteligentnych Specjalizacji;
 • Chęć wymiany doświadczeń z europejskimi regionami o podobnych wyzwaniach gospodarczych;
 • Potrzeba wprowadzenia odpowiednich instrumentów, które wpłyną na rozwój sektora żywnościowego i będą opierać się na istniejącym potencjale innowacyjnym w regionach.

 

Projekt dąży do wzrostu dostosowania obecnego poziomu wykorzystywania potencjału badawczo-innowacyjnego w firmach z branży żywnościowej w regionach partnerskich o 15% do końca 2019 roku.

 

Cele szczegółowe projektu NICHE:

 • Zapoczątkowanie podejścia otwartych innowacji w sektorze żywnościowym, skupiających centra badań, uniwersytety, przedsiębiorstwa, polityków, agencje innowacji, konsumentów. Poprzez wzajemne uczenie się, partnerzy wypracują rozwiązania, które wpłyną na poprawę polityki regionalnej, wspierającej innowacyjne zmiany w sektorze żywnościowym.
 • Ustanowienie regionalnego eko-systemu otwartych innowacji dla zapewnienia ciągłości wprowadzanych innowacji w sektorze żywnościowym.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń regionów o podobnych wyzwaniach, możliwościach oraz obszarach inteligentnych specjalizacji.
 • Poznawanie nowych mechanizmów przekazania i zastosowania badań i innowacji w nowych produktach, usługach i procesach żywnościowych.

 

Link do projektu: www.interregeurope.eu/niche