Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Cyrkularne zarządzanie odpadami

Grafika ilustracyjna

Eksperci tematyczni platformy learningowej programu Interreg Europa zapraszają na cztery spotkania na temat cyrkularnego zarządzania odpadami - Circular waste management:

 

- 27 stycznia 2022 - Meeting the biowaste challenge

- 3 lutego 2022 - Collection and recycling of plastics

- 10 lutego 2022 - Collection and recycling of WEEE (waste electrical and electronic equipment)

- 17 lutego 2022 - Collection and recycling of C&D (construction and demolition waste)

Eksperci platformy opracowują także tematyczne materiały (w tym na temat ochrony środowiska i zarządzania zasobami): https://www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone