Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Turystyka rowerowa w Lipsku (Niemcy), wideokonferencja z udziałem partnerów i kluczowych interesariuszy projektu Eco-Cicle

Wideokonferencja partnerów projektu Eco-Cicle, fot. Katarzyna Rzemykowska
Wideokonferencja partnerów projektu Eco-Cicle, fot. Katarzyna Rzemykowska

W poniedziałek 9 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie w trybie zdalnym partnerów projektu Eco-Cicle (Interreg Europa) z 5 krajów Europejskich (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Słowenia, Polska). W spotkaniu udział wzięli również kluczowi interesariusze oraz eksperci zaangażowani w realizację projektu.

 

Tematem wideokonferencji którego moderatorem był partner projektowy z Lipska (Niemcy, Aufbauwerk Leipzig GmbH) było zaprezentowanie potencjału turystyki rowerowej w regionie Saksonii, głównie miasta Lipsk, w tym omówienie rozwiązań dotyczących intermodalności, oznakowania szlaków i dróg rowerowych, zarządzanie trasami, a także sposób wdrożenia innowacyjnych form turystyki rowerowej  w regionie, takich jak m.in. rowery elektryczne wraz z  potrzebną infrastrukturą oraz punktami serwisowymi na szlakach.

 

Ponadto, został zaprezentowany plan działania zwiększający i ulepszający infrastrukturę rowerową na Pojezierzu Lipskim (Leipziger New Lakeland) w oparciu o dobre praktyki realizowanew innych krajach europejskich. Jednym z wielu działań planowanych przez partnera z Lipska jest zastosowanie rozwiązań w oparciu o dobrą praktykę z Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. Wiślaną Trasę Rowerową. To właśnie oznakowanie trasy WTR, zastosowane rozwiązanie łączenia transportu rowerowego z transportem publicznym a także zaplanowanie tras alternatywnych podnoszących atrakcyjność oraz bezpieczeństwo trasy, uznane zostało jako jedne z przykładowych wdrożeń. 

 

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się opiniami, doświadczeniami oraz pomysłami dotyczącymi ulepszania, a tym samym uatrakcyjniania turystyki rowerowej w swoich regionach.

 

Sporządziła: Katarzyna Rzemykowska

 

12 listopada 2020 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone