Projekt Eco-Cicle

Toruń - wał przeciwpowodziowy, fot. Marek Wiśniewski
Toruń – wał przeciwpowodziowy, fot. Marek Wiśniewski

Wiślana Trasa Rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim

Wiślana Trasa Rowerowa narodziła się w 1995 r. jako pomysł pani Grażyny Staniszewskiej, ówczesnej posłanki na Sejm RP. Trasa miała prowadzić od miejscowości Wisła do Gdańska, czyli od źródła największej rzeki w Polsce do jej ujścia. Wisła to najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, ma długość około 1023 km. Miała ona stać się osią najdłuższej trasy rowerowej w Polsce. Budowa ogólnopolskiej trasy miał być manifestacją wobec obojętności lokalnych władz na potrzeby rowerzystów… Czy przebieg trasy przez 8 województw, dziesiątki miast, powiatów, setki gmin mógł się udać?

 

Wysiłek jej wytyczenia podjęły niektóre samorządy: śląski (2007 r.), kujawsko-pomorski (2014 r.), małopolski (2017 r.), pomorski (prace trwają), miasta Krakowa, Grudziądza. Jednak jako projekt ogólnopolski nie został zrealizowany. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego trasa została wyznaczona i oznakowana po obu stronach Wisły, liczy w sumie około 450 km. Ma ona charakter rowerowego szlaku turystycznego i prowadzi po drogach o różnych nawierzchniach. Od czasu jej oznakowania minęło 6 lat. Koncepcja jej wytyczenia jest jeszcze starsza (2010 r.).

 

W 2019 r. dzięki dofinansowaniu z programu INTERREG EUROPA w ramach projektu ECO-CICLE mogliśmy poznać dobre praktyki dotyczące turystyki rowerowej realizowane w innych krajach europejskich. Środki z programu przeznaczyliśmy m.in. na audyt Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim. Przeprowadzili go specjaliści pokonując całą trasę na rowerach. Oceniono ją pod kątem: jakości i przejezdności nawierzchni, stanu oznakowania, bezpieczeństwa rowerzystów ze względem na ruch samochodowy, a także atrakcyjności turystycznej. Przeprowadzono również wizje lokalne proponowanych alternatywnych przebiegów trasy oraz korekt jej przebiegu. Działania zostały poprzedzone analizą propozycji zmian przebiegu trasy, o które zapytaliśmy lokalne samorządy. Audyt został zweryfikowany przez niezależnych ekspertów ds. turystyki rowerowej oraz przez zespół pracowników samorządu województwa (z departamentów: Sportu i Turystyki, Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,  Infrastruktury Drogowej, a także z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Gospodarczego). Wykonawcy audytu zaproponowali również szereg autorskich zmian przebiegu trasy, mających na celu podnieść jej jakość, bezpieczeństwo i atrakcyjność. Niektóre z zaproponowanych zmian są możliwe do wdrożenia „od ręki”, bez ponoszenia znacznych wydatków. Jednak większość wymaga podjęcia ambitnych działań inwestycyjnych, których zrealizowanie jest możliwe w przyszłości jedynie przy dofinansowaniu ze środków unijnych czy krajowych, a także przy współpracy lokalnych samorządów. Załączony materiał zawiera syntezę wniosków z audytu. Realizacja zaproponowanych rozwiązań jest niezbędna w celu utworzenia konkurencyjnego w kraju i w Europie produktu turystyki rowerowej.

 

Przedsięwzięcie było jednym z działań realizowanych w ramach projektu ECO-CICLE z programu INTERREG EUROPA. Pomogły one na kształtowanie polityki rozwoju turystyki rowerowej w oczekiwanym kierunku.