Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Spotkanie grupy focusowej w ramach projektu Eco-Cicle w celu omówienia rezultatu audytu Wiślanej Trasy Rowerowej przeprowadzonej na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pierwsze Spotkanie Grupy Fokusowej ds. audytu WTR
Pierwsze Spotkanie Grupy Fokusowej ds. audytu WTR

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się pierwsze spotkanie grupy fokusowej w ramach projektu Eco-Cicle, programu INTERREG Europa, którego tematem było podsumowanie wizji lokalnej szlaku Wiślanej Trasy Rowerowej, którego wstępne rezultaty przedstawił Pan Jacek Zdrojewski, wykonawca audytu z firmy VISION MANAGEMENT & CONSULTUNG Sp. Z o.o.

 

Do udziału w spotkaniu grupy fokusowej ds. audytu WTR zostali zaproszeni tacy eksperci jak: Pan Włodzimierz Bykowski, specjalista ds. turystyki głównie dla terenu powiatu bydgoskiego i okolic, Pan Paweł Grabczewski, specjalista ds. turystyki rowerowej, prezes Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego "Cyklista", Pan Waldemar Wieczorkowski, specjalista ds. turystyki rowerowej, przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz prezes Klubu Turystyki Kolarskiej „Przygoda” w Toruniu a także Pan Marcin Wasilewski, specjalista ds. turystyki rowerowej, właściciel portalu wirtualneszlaki.pl, ekspert turystyki rowerowej, bloger, autor przewodników i map. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

 

Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan szlaku Wiślanej Trasy Rowerowej, jego nawierzchni i przejezdności, oznakowania, dostępnych miejsc na odpoczynek, a także omówiono zidentyfikowane odcinki problemowe szlaku, które poprzez zły stan techniczny nawierzchni, nadmierne deniwelacje czy też zbyt duże natężenie ruchu wymagają przebudowy czy też wytyczenia szlaku w innych dostępnych odcinkach zgodnych ze standardami krajowymi oraz Eurovelo. Eksperci dzieląc się swoim doświadczeniem, przedstawili różne możliwe do zrealizowania warianty wytyczenia szlaku na problematycznych odcinkach, mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów oraz samą idęę szlaku Wiślanej Trasy Rowerowej, a także zwrócili uwagę alternatywne rozwiązania jak dotąd nie zweryfikowane przez wykonawcę.

 

Termin realizacji audytu WTR przewidziany jest do dnia 30 września 2019 r.

 

Sporządziła: Katarzyna Rzemykowska

 

Pierwsze Spotkanie Grupy Fokusowej ds. audytu WTRPierwsze Spotkanie Grupy Fokusowej ds. audytu WTR

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone