Współpraca Międzynarodowa

Szkolenie z zakresu komunikacji i synergii, Wiedeń, Austria, fot. Agata Mazurek
Szkolenie z zakresu komunikacji i synergii, Wiedeń, Austria, fot. Agata Mazurek

Zwiększanie oddziaływania projektów poprzez komunikację i współpracę

Komunikacja i synergia w projektach międzynarodowych były tematami seminarium zorganizowanego przez Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa Środkowa, które odbyło się w ostatnim tygodniu września w Wiedniu.

Spotkanie miało na celu przeszkolenie uczestników z edycji stron internetowych, planowania i różnorodnych strategii komunikacyjnych.

Ostatni dzień poświęcony został głównie na identyfikację synergii pomiędzy różnymi projektami.

W dziewięciu spotkaniach (poświęconym tak różnym zagadnieniom jak transport, zdrowie czy gospodarka cyrkularna) wzięło udział ponad sto osób reprezentujących 53 projekty, realizowane na terenie Europy Środkowej.

Dzięki temu uczestnicy mieli okazję wysłuchać oraz nawiązać kontakty z partnerami reprezentującymi podobne projekty i mających zbliżone cele.

Sesje miały dwa główne cele:

Wymiana wiedzy i doświadczeń partnerów zdobytych od czasu rozpoczęcia projektów oraz aktywną identyfikację możliwości współpracy.