Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg

Współpraca w ramach programu Interreg Europa w III naborze wniosków

W związku z trwającym do 30 czerwca br. trzecim naborem wniosków aktywnie wspieramy polskie i zagraniczne instytucje w podejmowaniu współpracy w ramach projektów.

 

Dotychczas kontaktowały się z nami instytucje między innymi z Luksemburga, Rumunii, Francji, Słowacji, Hiszpanii, Łotwy, Norwegii, Czech, Portugalii, poszukujące partnerów w Polsce.  Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem ofert.

 

Przekazujemy Państwu także formularz, za pomocą którego polska instytucja może przedstawić własną ofertę współpracy.  Pomoc w wypełnianiu oraz dystrybucji w państwach programu (UE, Norwegia, Szwajcaria) zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa przy Ministerstwie Rozwoju. Osobą do kontaktu jest pani Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl

 

Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl