Współpraca Międzynarodowa

Wspólny Sekretariat pomaga w opracowywaniu wniosków do 3. naboru Interreg Europa – spotkania online, konsultacje indywidualne, nagrania ze szkoleń

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027 trwa do 7 czerwca 2024 roku. Mogą w nim uczestniczyć partnerzy z 36 państw, propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

 

Wspólny Sekretariat (m.in. przyjmuje i ocenia wnioski) oferuje aplikantom pomoc – organizuje sesje pytań i odpowiedzi online, na życzenie prowadzi konsultacje indywidualne podczas których omawia z aplikantem wiodącym jego pomysł na projekt, udostępnia na stronie programu nagrania i prezentacje ze szkoleń. Wspólny Sekretariat świadczy pomoc doradczą w języku angielskim.

 

Sesje pytań i odpowiedzi online

 

Konsultacje indywidualne dla aplikantów wiodących

Wspólny Sekretariat udziela aplikantom wiodącym opinii na temat propozycji projektowej tylko jeden raz podczas naboru. Opinia jest udzielana po angielsku telefonicznie, e-mailem, online lub osobiście podczas spotkań (w Polsce konsultacje indywidualne odbyły się 10 kwietnia br. w Warszawie i towarzyszyły ogólnopolskiemu spotkaniu informacyjnemu na temat 3. naboru wniosków)

 

Trzy kroki do konsultacji indywidualnych.

  1. Proszę utworzyć konto na stronie programu (Join the community).
  2. Proszę opisać w formularzu online swój pomysł na projekt (Submit your project idea),
  3. Proszę za pomocą swojego panelu poprosić WS o opinię (Ask for feedback on your project idea).

Rejestracja i szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu w Ask for feedback.

 

Nagrania i prezentacje ze szkoleń

 

Informacji na temat programu w języku polskim udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (KPK) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (IE@mfipr.gov.pl, 22 273 81 76). Z projektami z polskim udziałem można zapoznać się w bazie danych na stronie programu.

 

W województwie kujawsko-pomorskim informacji przekazuje Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (interreg@kujawsko-pomorskie.pl, 56 62 18 458).

 

Prezentacja na temat polskich partnerów po polsku