Współpraca Międzynarodowa

logo Programu Interreg Europa

Wsparcie dla beneficjentów w Programie Interreg Europa

uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się naborem w programie Interreg Europa – 5 kwietnia – 13 maja br., Wspólny Sekretariat programu przygotował bogatą ofertę wsparcia dla beneficjentów, która obejmuje:

22-23 marca br., Rotterdam – wydarzenie poświęcone 2. naborowi wniosków, połączone z forum poszukiwania partnerów i wizytami terenowymi
http://www.interregeurope.eu/europecooperates/
wizyty terenowe: http://www.interregeurope.eu/europecooperates/fieldvisits/

możliwość opublikowania na stronie programu własnego pomysłu na projekt, wsparcie w poszukiwaniu partnerów projektowych (Project idea and partner search)

– kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu – czy mój pomysł pasuje do programu Interreg Europa (Project idea self-assessment)

– dla bardziej zaawansowanych koncepcji – po wypełnieniu specjalnego formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu  (Project idea feedback)

– wirtualne sesje pytań i odpowiedzi (Virtual Q&A hour)

Warsztat dla aplikantów wiodących (Lead applicant workshop)

– webinaria dla aplikantów wiodących (Lead applicant webinars)

Szczegóły na temat powyższej oferty są dostępne na stronie programu Interreg Europa: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/42/assistance-to-applicants-for-second-call/