Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg Central Europe

Warsztaty tematyczne dla wnioskodawców programu Interreg Europa Środkowa

W dniach 7-8 listopada 2017 roku Sekretariat organizuje w Pradze tematyczne warsztaty dla aplikantów. Z ekspertami z Wiednia będzie można także skonsultować własny pomysł na projekt. Spotkanie w Pradze to także okazja do  nawiązania kontaktów z zagranicznymi instytucjami – potencjalnymi partnerami projektowymi. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji.

 

Nabór wniosków Interreg Europa Środkowa trwa do 25 stycznia 2018 roku. Wspólny Sekretariat programu (Wiedeń, AT) zapewnia w tym czasie wsparcie merytoryczne dla zainteresowanych udziałem w projektach.

 

Informacje o programie Interreg Europa Środkowa po polsku:
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
www.ewt.gov.pl

 

osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08