Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Interreg

Warsztaty o rozwoju biogospodarki

16 czerwca br. w godzinach 10:00-13:00 w formie on-line odbędą się warsztaty projektu BalticBiomass4Value realizowanego w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

Tematem warsztatów będzie „Transgraniczna promocja wytycznych wdrażania dobrych praktyk w zakresie rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym wśród władz publicznych”.

Szczegóły wydarzenia są zawarte w agendzie spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!

 

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT